Gratis verzending vanaf € 100 (BE & NL) - Veilig betalen - 14 dagen retour
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

LS FASHION
LIPPENSLAAN 168
8300 KNOKKE – HEIST
[email protected]
BTW: BE0521.973.727

Artikel 1: algemene bepalingen

De e-commerce website van LS Fashion, met maatschappelijke zetel te Lippenslaan 168, 8300 Knokke-Heist, BE0521.973.727, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van LS Fashion moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LS Fashion aanvaard zijn.

Artikel 2: prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LS Fashion niet. LS Fashion Kids is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LS Fashion Kids is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via email [email protected]

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LS Fashion. LS Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: online aankopen

Wens je het product te kopen, dan kan je het in jouw winkelmandje plaatsen. Rechts bovenaan de webwinkel zie je steeds jouw winkelmandje en een overzicht van de artikelen die je hebt toegevoegd. Vanuit het winkelwagentje kan je voor afrekenen kiezen. Ben je een nieuwe klant, dan kan je al jouw gegevens ingeven en zelf een paswoord kiezen. Dit is niet verplicht, maar we raden het je zeker aan. Op die manier hoef je de volgende aankoop niet alles opnieuw in te geven. Wij verbinden er ons toe deze gegevens niet te delen met derden. Ben je al een klant bij ons, dan kan je gewoon jouw login en paswoord ingeven.

Bestellen via de website is steeds het eenvoudigste. We verzekeren je een veilige en betrouwbare internetomgeving en betaalplatform

Bevestigingsmail

Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail. Mocht er toch een foutje in ons voorraadsysteem zitten, dan ontvang je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. De informatie omtrent de producten en prijszetting, alsook de gedetailleerde order informatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

LS Fashion is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: levering en uitvoering van de overeenkomst

Termijn

LS Fashion streeft er steeds naar om binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling jouw pakje verzendklaar te maken. Afhankelijk van de manier waarop het pakje wordt verzonden, kan het tot maximum 3 à 4 werkdagen duren eer het pakje bij je thuis geleverd wordt.

Verzendingskosten

Bij een persoonlijke levering of afhaling in de winkel worden geen verzendingskosten aangerekend.
Opgelet: Dit is enkel mogelijk tijdens de openingsuren.

Naar België: 
Gratis verzending voor België vanaf 100€. Is jouw bestelling lager dan 100€ dan betaal je voor een verzending naar België steeds een vast bedrag van 5€. Het pakje wordt aan huis geleverd met BPost. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de bus en kan je het pakket afhalen in het postkantoor. Als je wil, kan je tijdens de bestelling bij "leveringsadres" natuurlijk ook altijd je werkadres of het adres van een buur of vriend ingeven.

Naar Nederland, Frankrijk en Duitsland: 
Gratis verzending vanaf 115€. Is jouw bestelling lager dan 115€ dan betaal je voor een verzending steeds een vast bedrag van 15€ voor Nederland en Frankrijk en 15€ voor Duitsland. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

De levering gebeurt door Bpost of door persoonlijke afhaling in de winkel.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan LS Fashion.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de kant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door LS Fashion was geboden.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van LS Fashion.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LS Fashion te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij LS Fashion.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant van LS Fashion, Lippenslaan 168, 8300 Knokke–Heist, [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LS Fashion heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan LS Fashion, Lippenslaan 180, 8300 Knokke-Heist. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt LS Fashion zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal LS Fashion alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat LS Fashion op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan LS Fashion wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door LS Fashion geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

LS Fashion betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de LS Fashion klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan LS Fashion Kids.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant LS Fashion zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: klantendienst

De klantendienst van LS Fashion is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Lippenslaan 168, 8300 Knokke-Heist. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LS Fashion beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt LS Fashion zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, LS Fashion respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LS Fashion, Lippenslaan 168, 8300 Knokke-Heist, [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LS Fashion, Lippenslaan 168, 8300 Knokke-Heist, [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LS Fashion heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

LS Fashion houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via e-mail [email protected]

Artikel 12: gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door LS Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LS Fashion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

LS Fashion heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: toepasselijk recht – geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »